La Costa de Mallorca

Clúster de Còmic i Nous Mèdia

  • Concepte i coordinació del projecte

  • Disseny editorial

  • Exposició