Il·lustració

Serigrafia del Déu púnic Bess realitzada per a l’Associació d’amics de Na Galera
Conte infantil Sobre la Fibrosi Quística editat per Fundación Respiralia i Asociación Balear de Fibrosis Quística
Il·lustració per al cicle Cinema a la Fresca de l’ajuntament de Palma homenatge a la pel·lícula 2001, una odisea del espacio, amb motiu de projecció per l’aniversari de la mateixa
Historieta Ulls, apareguda a la publicació La Costa de Mallorca
Il·lustracions per a etiquetes de marca de pans i galetes ecològiques Arc al Cel
Il·lustracions recortables aparegudes a la publicació Les portes del mar
Col·lecció d’l·lustracions per les etiquetes de l’oli Oliet
Col·lecció d’l·lustracions per als fulletons i web de Palma, ciutat amiga de l’infància
Col·lecció d’l·lustracions per als llibre La nueva nutrición, de Estrella Alba y Blancamaria Riso
l·lustraci-o per a perfums Flor d’Ametler
Il·lustracions per a campanyes del Govern de les Illes Balears sobre nutrició i vida saludable
Il·lustracions publicitàries